marknätet har sett sina bästa dagar. Jag anser att svenska staten bör agera nu för att fasa ut detta nät, och eventuellt rentav lägga ner det.

Hur kan man säga något sådant? Är inte marknätet en fantastisk idé, i linje med public service-tänkandet? Visst kan man tycka det. Men, det finns ett stort problem med marknätet: kapaciteten räcker helt enkelt inte till. Även fast man lanserar en sjätte MUX, även fast kanalerna går över till MPEG4... så kommer inte tillräckligt många kanaler att rymmas, nu när det börjar bli högaktuellt med HDTV. Och faktum är att inte ens den femte MUXen täcker 100% av svenska folket ännu (bara 85% enligt den första länken).

">

perlun.eu.org · Om bloggen · Select language / Välj språk

Lägg ner marknätet

Let's face it: marknätet har sett sina bästa dagar. Jag anser att svenska staten bör agera nu för att fasa ut detta nät, och eventuellt rentav lägga ner det.

Hur kan man säga något sådant? Är inte marknätet en fantastisk idé, i linje med public service-tänkandet? Visst kan man tycka det. Men, det finns ett stort problem med marknätet: kapaciteten räcker helt enkelt inte till. Även fast man lanserar en sjätte MUX, även fast kanalerna går över till MPEG4... så kommer inte tillräckligt många kanaler att rymmas, nu när det börjar bli högaktuellt med HDTV. Och faktum är att inte ens den femte MUXen täcker 100% av svenska folket ännu (bara 85% enligt den första länken).

Det finns ett bra alternativ till marknätet, för de hushåll som inte är anslutna till någon form av kabeltevenät (eller helt enkelt vill komplettera/ersätta det utbud som kabeltevenätet tillhandahåller), och det är satellitmottagning. På satelliterna Thor 3/5 och Sirius 4 distribuerar Canal Digital respektive Viasat sina sändningar. Och här saknas nog verkligen inte kapaciteten. Det ser man om man kollar t.ex. här. Man har alltså lagt ut en separat kanal för varje lokalsändning av SVT1 och SVT2! Det om något visar ju att det finns en överkapacitet här. Den kapaciteten borde användas för att bygga ut ett konkurrenskraftigt och marknadsledande utbud av HDTV-sändningar av de större svenska leverantörerna: SVT1 HD, SVT2 HD, TV3 HD, TV 4 HD (finns redan), Kanal 5 HD, TV 6 HD (lär väl inte komma än på ett tag), etc.

Med detta i bakhuvudet, och det faktum att en ganska stor andel av Sveriges befolkning trots allt har kabelteve (com hem har 40% av Sveriges hushåll anslutna, enligt uppgift) känns det som att dessa pengar som svenska staten plöjer ner i marknätet är ganska dåligt investerade pengar. Det kanske var relevant på 50- och 60-talen, när TV lanserades i Sverige, men fatta: vi lever i en annan tid nu. Framtiden är inte i marknätet, med dess begränsade frekvensutrymmen, och monopolistiska Boxer/Teracom-lösningar. Framtiden ligger i en mångfald av accessmetoder: kabelteve (DVB-C och kanske framöver även DVB-C2), IPTV (via koppar och i förlängningen mer renodlade FTTH/FTTB-varianter) och inte minst satellit (DVB-S och framförallt DVB-S2 som framtidsteknik).

En stor fördel med att lägga ner marknätet är att vi hastigt och lustigt får ett system där ingen som inte betalar TV-licens kan ta emot sändningarna (jo, förstås, via analoga kabeltevenät och liknande, men man slipper ändå en del av licensskolkarna). Sändningarna vi parabol är nämligen kodade redan i dagsläget; det är fullt möjligt att upprätthålla en betydligt högre kontroll av att folk verkligen betalar för sig. Rapporteringsskyldighet för operatörerna och så kollar man bara av det mot betalarregistret. I förlängingen kan man då göra det som jag längtar efter: göra public service till en valfrihetsfråga. Den som vill ha SVT-kanalerna betalar för sig, precis som att den som vill ha Viasat Hockey (jag vill! jag vill!) betalar för det. Då, och först då, får vi en verkligt avreglerad och mångfacetterad TV-marknad.